Projemiz Hakkında

PROJE İÇERİK

Proje Hakkında

Manisa ili, Yunusemre ilçe sınırları içerisinde, doğal arazi yapısı ve yapılaşma özellikleri nedeniyle Riskli Alan ilan edilen alanlar; Laleli ve Mesir Mahalleleri ile Lalapaşa ve Mutlu Mahallelerini kapsamaktadır.

Yunusemre İlçesi, Gediz Ovası’nın güney sınırında, Spil Dağı’nın kuzey yamacında konumlanmaktadır. Riskli Alan ilan edilen Laleli ve Mesir Mahalleleri, kentin batısındaki Organize Sanayi Bölgesinin doğusunda, Mimar Sinan Bulvarının (İzmir-Bursa Sürat yolunun) hemen kuzeyinde yer almakta olup yaklaşık 69,34 hektar büyüklüğündedir. Riskli Alan ilan edilen Lalapaşa ve Mutlu Mahalleleri ise kentin güney sınırını oluşturan yamaçlarda yer almakta olup 10,81 hektar büyüklüğündedir.

Her iki Riskli Alan da Manisa kent bütününe hitap eden ve doğrudan etkileşim içerisinde bulunan alanlardır. Bu alanlar kentin sürekli gelişen ve değişen mekansal yapısı ile kent bütününe ekonomik, sosyal ve ekolojik katkıda bulunmaktadır. Bu Kentsel Dönüşüm Projesinin amacı iki bölgeyi de günün her saati yaşayan, her mevsim kullanılan ve her yaştan insanın ihtiyaçlarına cevap veren bir alan olarak tasarlamaktır.

Proje kapsamında öncelikli olarak ön arazi tespit çalışmaları yapılmış olup bir sonraki adım olarak alanın mevcut durumu için detaylı arazi tespit çalışmaları yapılacaktır. Ardından eylem planı, imar planları ve mimari projeler hazırlanacaktır. Projelerin onaylarının tamamlanmasının ardından tüm hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yürütülecek ve sözleşmeler imzalanacaktır. Sözleşmeler tamamlandıktan sonra projenin inşaat aşamasına geçilecektir.