Kurumsal


Vizyonumuz


Türkiye’de 17 Ağustos 1999 depremi öncesi yapı denetime tabi olmadan kontrolsüz bir şekilde yapılmış ve ömürlerini tamamlamış mevcut yapılar kentsel dönüşüm projeleri ile yenilenmeye çalışılmaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri ile çarpık yerleşim ve riskli binalardan oluşan, altyapısı yetersiz bölgelerin, kentin eskiyen alanlarının,  afet ve deprem risklerine karşı hızlı bir şekilde, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde planlama ilkelerine uygun olarak yenilenmesi gerekmektedir.

 

Bu nedenle dönüşmesi gerektiği düşünülen 2 farklı bölgeye ilişkin Yunusemre Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Riskli Alan önerileri ile başvurulmuştur. Bakanlığın inceleme çalışmaları sonucunda Laleli ve Mesir Mahalleleri ile Lalapaşa ve Mutlu Mahalleleri Riskli Alan olarak ilan edilmiştir.

 

Laleli ve Mesir Mahallelerinde Yunusemre Belediyesince yürütülecek olan kentsel dönüşüm projesi ile, Yunusemre ilçe sınırları içerisinde yeni ve modern bir kent merkezi oluşturarak, kentin içinde gün boyu yaşayan, ticaret, konut ve idari birimlerin iç içe olduğu bir merkez oluşturmak ve bölgeye yeni bir kimlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Lalapaşa ve Mutlu Mahallelerinde ise yıllardan beri süregelen ve çözülemeyen mülkiyet sorunları, depreme dayanıksız eskiyen yapılar, yol otopark ve donatı eksiklikleri, altyapı sorunları gibi nedenler ile Yunusemre Belediyesi tarafından dönüşmesi gereken mahalleler olarak önerilmiştir. Bu kentsel dönüşüm projesi ile Lalapaşa ve Mutlu mahallelerinin yeniden canlandırarak planlı, estetik, modern, depreme dayanıklı ve huzurlu bir yaşam alanına dönüşmesi planlanmaktadır.