Kentsel Dönüşüm Nedir ?


Kentsel dönüşüm nedir?

Modern ve güvenli şehirler oluşturmak için ; 17 Ağustos 1999 depremi öncesi yapı denetime tabi olmadan kontrolsüz bir şekilde yapılmış ve ömürlerini tamamlamış mevcut yapılar kentsel dönüşüm projeleri ile yenilenmeye çalışılmaktadır. Kentsel dönüşüm; çarpık yerleşim ve riskli binalardan oluşan, altyapısı yetersiz bölgelerin, kentin eskiyen alanlarının,  afet ve deprem risklerine karşı hızlı bir şekilde, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde planlama ilkelerine uygun olarak yenilenmesi faaliyetleridir.